Передати дух наукового пізнання, навчити конструювати комплексну картину навколишнього світу з окремих розрізнених фактів, показати об'єктивність, перевіреність та системність наукових знань, продемонструвати науку як найважливіший чинник технічного прогресу й перетворення дійсності. Навчальні модулі розкривають зміни у сучасному освітянському полі, компетентнісний підхід як чинник модернізації змісту і методики освіти.

Передбачаючи зміни, які переживає Україна, іде перезавантаження системи освіти, тому головними завданнями  курсу є передати дух наукового пізнання, навчити конструювати комплексну картину навколишнього світу з окремих розрізнених фактів, показати об'єктивність, перевіреність та системність наукових знань, продемонструвати науку як найважливіший чинник технічного прогресу й перетворення дійсності.