Формування управлінської компетентності новопризначених керівників через розгляд теорій та концепцій управління, опанування основних понять теорії та практики управління, ознайомлення зі світовим та вітчизняним досвідом освітнього менеджменту